TTB Halk Sağlığı Kolu

0

Savaş, göç ve sağlık

Bu rapor Dünya Tabipler Birliği tarafından 26-27 Şubat tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “Savaş, Göç ve Sağlık” Sempozyumuna Türk Tabipler Birliğinin görüşünü oluşturmak üzere TTB Halk Sağlığı Kolu tarafından hazırlanmıştır. Rapora aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: Savaş, Göç ve Sağlık Raporu